Vissza a kezdő oldalra
A Kulcs a muzsikához médiumrendszer bemutatása

A rendhagyó szerkezetű KULCS A MUZSIKÁHOZ tankönyvcsalád metodikánkban az ének-zene tanítás, valamint más tárgyak integrációs médiumrendszere.

Valamennyi taneszköz nagyobb egységeket (évfolyamokat) fog össze. Az egykötetes megjelenést indokolja: A tankönyvcsalád két alaptankönyvéhez valamennyi további taneszköz csatlakoztatható. A tantervek tanórákra történő beosztása, a pontos forrásmegjelölések, valamint a módszertani útmutatások eligazítást és segítséget nyújtanak a tankönyvcsalád eredményes használatához, színes, élményt nyújtó tanórák, és egyéb foglalkozások tartásához . Használható:
T A N E S Z K Ö Z Ö K
KULCS A MUZSIKÁHOZ művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek
"Fitz-díj-1989 ", "Korszerű tankönyv 2001"
A tankönyv szerkezete